Citi

Aizvadīts seminārs par fiziskās sagatavotības vadlīnijām jauniešu attīstībā

Ogres novads pašvaldības projektu konkursa “R.A.D.I” ietvaros 60 novada sporta skolotāji, treneri, frisbijisti un entuziasti apguva zināšanas par jauniešu ilgtermiņa fizisko attīstību. Semināru organizēja Ogres frisbija klubs sadarbībā ar Ogres novada sporta centru.

2023.gada 27.septembrī Ogres Valsts ģimnāzijā no plkst. 10.00 – 14.00 norisinājās 4 stundu seminārs par fiziskās sagatavotības vadlīnijām jauniešu attīstībā. Semināru vadīja “Kayzen Gym” dibinātāji un treneri, sporta pētniecības speciālisti un fiziskās sagatavotības treneri – Ivars Ikstens un Oskars Ernšteins.

Galvenie semināra pieturas punkti:

1. Problēmas jauniešu sportā;
2. Četri galvenie virzieni sportistu attīstībā;
3. Dažādu sporta veidu fiziskās prasības / rādītāji;
4. Mīti par fizisko sagatavotību;
5. Agrīnā / vidējās / vēlīnā specializācija;
6. Kaizen jauniešu attīstības modelis;
7. Četru vecuma / attīstības posmu apraksts;
8. Praktiskie piemēri (video);
9. Funkcionālie un fiziskie testi;
10. Diskusija.

Seminārā ieskicējām problēmas jauniešu sportā, apguvām ilgtermiņa sistemātisku darbību kopumu strādājot ar jauniešiem konkrētajos vecuma posmos, kopīgi ar Kaizen Gym pārstāvjiem spērām soli tuvāk līdzīgi domājošu sporta speciālistu kopienai – labākai dzīves kvalitātes nodrošināšanai visa mūža garumā.

Paldies Kaizen Gym par ļoti strukturētu, ar piemēriem un faktiem bagātīgu stāstījumu, kas balstīti ne tikai ieteikumos un pieredzē, bet arī pētījumos un zinātnē.