LFF Valde

Jānis Bernāns
Prezidents
Mob. nr.: 22429973
Ievēlēts: 11.09.2020. Termiņš: 11.09.2022. Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi
Emīls Elksnītis
Viceprezidents
Mob. nr.: 25904010
Ievēlēts: 11.09.2020. Termiņš: 11.09.2022. Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi
Rūta Butāne
Valdes locekle
Mob. nr.: 27895936
Ievēlēts: 11.09.2020. Termiņš: 11.09.2022. Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi
Linda Gulbe
Valdes loceklis
Mob. nr.: 29608080
Ievēlēts: 11.09.2020. Termiņš: 11.09.2022. Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi
Jēkabs Eglītis
Valdes loceklis
Mob. nr.: 27775747
Ievēlēts: 11.09.2020. Termiņš: 11.09.2022. Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi