REZULTĀTI

Spēles gars

 

Vīrieši                                                                          Sievietes

 1. Salaspils WT  10,8                                                                    1. Ventspils FK 10,8
 2. Valmiera  10,8                                                                           2. Salaspils FK 10,75
 3. EV100  10,8                                                                               3. Estonia Women 10,75
 4. Ogres Nightwatch 10,4                                                             4. Riga Ultimate 10,75
 5. Inčukalna Wildcats  10,0

 

Spēlētāju individuālās nominācijas

 

 • Rezultatīvākā spēlētāja – Santa Možeika (Salaspils Frisbija klubs), vid.lietd. 4,8
 • Rezultatīvākais spēlētājs – Alvis Viļumsons (Ogres Frisbija klubs), vid.lietd. 6,0

 

Spēlētāju statistika

 

BUC 2019 vīriešu statistika

BUC 2019 sieviešu  statistika

 

BALTIJAS UN LATVIJAS FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2019

Sievietēm un vīriešiem

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Frisbija čempionāta 2019 sievietēm un vīriešiem (turpmāk tekstā – LFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus;
  • Noskaidrot Baltijas Frisbija čempionāta 2019 sievietēm un vīriešiem uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus;
  • Nodrošināt augsta līmeņa sacensības Batlijas komandām;
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.
 2. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 2019. gada 24.-25.augustam;
  • Sacensību norises vieta – Ogres Valsts ģimnāzijas stadions (Meža pr. 14)
 3. Vadība
  • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas disku sporta savienību (turpmāk tekstā – LDSS) .
  • Sacensību direktore –Linda Gulbe, Jānis Bernāns;
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu;
   • atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.
 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation; turpmāk tekstā – WFDF) noteikumiem (stājās spēkā 2017. 1.janvārī) un to pielikuma (stājās spēkā 2017.gada 1. janvārī), ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:
   • spēles laukuma izmēriem,
   • spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
   • spēles punktu limitu;
   • kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 1. Dalībnieki
  • Sacensībās sacenšas Baltijas reģiona vīriešu un sieviešu frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors;
  • Latvijas čempionātā sacenšas tikai Latvijas komandas, kuras spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā;
   • Komandā var tikt pieteikti 3 ārzemju spēlētāji (spēlētāji, kas neatbilst punktā 5.2. minētajiem kritērijiem).
  • Sacensības kādā no grupām netiek rīkotas, ja pieteikušās mazāk nekā 3 komandas;
  • Spēlētāju skaits komandā vīriešiem:
   • minimālais – 9 spēlētāji
   • maksimālais – 18 spēlētāji.
   • Spēlētāju skaits laukumā vīriešiem – 7 spēlētāji;
  • Spēlētāju skaits komandā sievietēm;
   • minimālais – 9 spēlētāji
   • maksimālais – 18 spēlētāji.
   • Spēlētāju skaits laukumā sievietēm – 7 spēlētājas.
  • Pirms katras spēles spēlētājs, kurš konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
  • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 2. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
   • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir piereģistrējis komandu ultimatecentral.com publicētajā turnīrā “Baltijas/Latvijas frisbija čempionāts 2019”;
   • Komandu pieteikuma pirmais termiņš -1.augusts;
   • Komandu pieteikuma otrais termiņš – 5.augusts;
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot augstāku dalības maksu par otrajā termiņā noteikto.
  • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 16.augustam; (spēlētāji jāreģistrē ar numuriem).
 3. Finanses
  • Komandu dalības maksa ir 220,00 €.
  • Veicot maksājumu pirmajā komandu pieteikumu termiņā, atlaide – 20,00 €.
  • LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR.
  • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 3 dienas pirms attiecīgā pieteikuma termiņa.
  • Sacensību izdevumi tiek segti no:
   • komandu dalības maksām;
   • valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
   • citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.
 1. Komunikācija
  • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
   • sūtot e-pastu uz lfc@frisbee.lv,
   • sazinoties ar sacensību direktori – Lindu Gulbi pa telefonu 29608080;
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 16.augustam.
 2. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
  • Latvijas klubu komandas 1.-3. vieta tiks atsevišķi apbalvotas ar kausiem par Latvijas Frisbija čempionātu;
  • Individuālajās nominācijās tiks apbalvoti labākie spēlētāji sieviešu un vīriešu divīzijas Baltijas Frisbija čempionātā.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
  • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA

 1. Laukums
  • Spēles notiek uz 2 laukumiem
  • Spēles laukuma segums – mākslīgais zāliens.
  • Spēles laukuma izmēri:
   • spēles laukums – 100m x 32m;
   • gala zonas – 18m x 32m;
   • brick punkts – 18m attālumā no zonas līnijas.

*spēles laukumu izmērs var nedaudz mainīties

 

 1. Spēles laika ierobežojumi
  • Spēles
   • Grupu spēles ilgums 70 minūtes.
   • Maksimālā punktu robeža – 13 punkti.
   • Puslaika pārtraukums pēc 35 minūtēm (izspēlē tekošo punktu un dodas puslaika pārtraukumā) vai pie 7 punktiem.
   • Katrai komandai trīs minūtes pārtraukumi, ne vairāk kā divi vienā puslaikā.
   • Spēles par vietām ilgums 90 minūtes.
   • Maksimālā punktu robeža – 15 punkti.
   • Puslaika pārtraukums pēc 45 minūtēm (izspēlē tekošo punktu un dodas puslaika pārtraukumā) vai pie 8 punktiem.
   • Katrai komandai trīs minūtes pārtraukumi, ne vairāk kā divi vienā puslaikā.
  • Laika limiti
   • Ja tiek sasniegts spēles laika limits (nospēlētas attiecīgi 70/90 minūtes), tad izspēlē tekošo punktu. Ja pēc tekošā punkta izspēles nav sasniegts punktu limits (15 punkti), tad lielākajam punktu skaitam pieskaita 1 un tādējādi nosaka jauno punktu limitu (piem., pēc nospēlētām 90 minūtēm rezultāts 9:11, izspēlē tekošo punktu – rezultāts kļūst 10:11, spēle līdz 12 punkti).
   • Puslaika pārtraukums ilgst 5 minūtes.
   • Minūtes pārtraukums ilgst 2 minūtes.
   • Ja iepriekšējā spēle beidzas vēlāk, kā grafikā noteikts, tad komandām jābūt gatavām uzsākt spēli uzreiz pēc iepriekšējās spēles beigām.
  • Spēles stafi kontrolē:
   • spēles laiku;
   • puslaika pārtraukuma laiku;
   • minūtes pārtraukuma laiku;
   • laiku starp punktiem.
  • Pārējie laika ierobežojumi, kas nav minēti punktā 2.3. , no spēles stafu puses netiek kontrolēti; par to ievērošanu jārūpējas pašiem spēlētājiem.

 

 

 1. Komandu izsējums:
  • Komandas tiek izsētas, balstoties uz iepriekšējo gadu rezultātiem, sekojošā prioritārā secībā:
   • klubu 1. komandas pēc pagājušā gada rezultātiem; pēc tam klubu 2. komandas pēc pagājušā gada rezultātiem; utt.;
   • ja kluba komanda tiek pārstāvēta pirmo reizi, tad tā tiek izsēta kā pēdējā atbilstoši savai kārtai – ja tā ir kluba 1. komanda, tad starp pirmajām komandām; ja tā ir kluba 2. komanda, tad starp otrajām komandām; utt.;
   • ja pirmo reizi piedalās vairāki klubi, tad organizatori var lemt par attiecīgo klubu komandu savstarpējo izsējumu pēc saviem ieskatiem;
   • komanda, kas netiek pieteikta no kluba, tiek uzskatīta par kluba 1. komandu.

 

 1. Čempionāta izspēle
  • Komandas gan vīriešu, gan sieviešu divīzijās sadalītas vienā grupā, izspēlē grupas spēles – apli ar katru no komandām.
  • Sieviešu divīzijas komanda, kura grupā iegūs 4. vietu, tiksies spēlē par 3.vietu ar grupas 3. vietu. Komanda, kas iegūs grupā 2.vietu, tiksies finālā ar grupas 1.vietu.
  • Vīriešu divīzijas komanda, kura grupā iegūs 4.vietu, tiksies spēlē par 3.vietu ar grupas 3.vietu. Komanda, kas iegūs grupā 2.vietu, tiksies finālā ar grupas 1.vietu.
  • Komanda, kura grupā iegūs 5.vietu – noslēdz turnīru 5.vietā.

 

Visi noteikumi attiecībā uz sacensību izspēli, kas nav atrunāti šajā dokumentā vai arī sacensību nolikumā, atbilst Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation) noteikumiem (stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī) un to pielikumam (stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī)!

24. augusts

1. laukums

B GRUPA

09:00

1. laukums

A GRUPA

10:20

1. laukums

B GRUPA

11:40

1. laukums

A GRUPA

13:00

1. laukums

B GRUPA

14:20

1. laukums

A GRUPA

15:40

1. laukums

1.v Women

17:00

1. laukums

A GRUPA

18:40

1. laukums

2. laukums

B GRUPA

09:00

2. laukums

A

10:20

2. laukums

A GRUPA

13:00

2. laukums

B

14:20

2. laukums

A

15:40

2. laukums

3.v Women

17:00

2. laukums

A GRUPA

18:40

2. laukums

25. augusts

1. laukums

A GRUPA

10:00

1. laukums

3.v Open

12:00

1. laukums

1.v Open

13:40

1. laukums

2. laukums

A GRUPA

10:00

2. laukums

24. augusts

1. laukums

A GRUPA

13 - 1

B GRUPA

8 - 13

A GRUPA

13 - 9

A GRUPA

13 - 4

1.v Women

11 - 15

A GRUPA

13 - 4

2. laukums

25. augusts

1. laukums

A GRUPA

11 - 13

3.v Open

15 - 11

1.v Open

15 - 8

2. laukums

A GRUPA

13 - 4