Komandu pieteikšanas termiņš – https://ultimatecentral.com/en_us/e/latvijas-frisbija-kauss-2023 līdz 10.februārim.

Spēlētāju pieteikšanas termiņš – 20.februāris.

 

Sieviešu komandu izsējums:
1. Salaspils Frisbija klubs
2. Moments
3. Hyper Flick
4. Valmiera

Vīriešu komandu izsējums:
1. Salaspils Wild Things
2. Salaspils Wild Things 2
3. Ventspils Frisbija klubs
4. Valmiera
5. Ogres Frisbija klubs
6. Rīga

Sacensību izspēles kārtība

LATVIJAS KAUSS 2023 sievietēm un vīriešiem

NOLIKUMS

 

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Noskaidrot Latvijas frisbija čempionus sievietēm un vīriešiem telpās (turpmāk tekstā – LK) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm Eiropas čempionātā.
1.3. Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

2. Laiks un vieta

2.1. Sacensības notiek 2023.gada 25.februārī
2.2. Sacensību norises vieta – Kocēnu sporta namā (Alejas iela 4, Kocēni).

3. Vadība

3.1. Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas Disku sporta savienību.
3.2. LFF pilnvarojumā un uzdevumā sacensības vada sacensību direktors – Linda Gulbe.
3.3. Sacensību direktors:

3.3.1. Strādā pēc LFF valdes apstiprināta “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
3.3.2. Apstiprina dalībnieku sastāvu;
3.3.3. Apstiprina spēļu grafiku;
3.3.4. Lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
3.3.5. Nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
3.3.6. Saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
3.3.7. Fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanā.

4. Noteikumi

4.1. Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2022.gada 25.novembrī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
4.2. Komandām jāievēro LFF noteikumi formām un noteikumi par laukuma drošības zonu.
4.3.“Sacensībuizspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku. “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:

4.3.1. Spēles laukuma izmērs;
4.3.2. Spēles laika un citi laika ierobežojumi, spēles punktu limits;
4.3.3. Citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.

 5. Dalībnieki

5.1. LK dalībnieki ir Latvijas sieviešu un vīriešu komandas, kurus apstiprinājis sacensību direktors un kuru spēlētāji reģistrēti ultimatecentral.com. Sacensību izspēles veidošanā tiek priekšroka dota komandām, kuras startējušas Latvijas Frisbija līgā 2022/2023.
5.2. Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
5.3. Katras komandas sastāvā uz konkrēto spēli jābūt nozīmētam kapteinim un spēles gara kapteinim. Kapteinis ir atbildīgs par spēles protokola atbilstību un diska izlozi. Spēles gara kapteinis piecas minūtes pirms katras spēles sākuma tiekas ar pretējās komandas spēles gara kapteini, lai pārrunātu spēles nianses.
5.4. Visiem komandas spēlētājiem jābūt derīgai WFDF standart noteikumu akreditācijai; vismaz pieciem komandas spēlētājiem, to skaitā obligāti kapteinim un spēles gara kapteinim, jābūt derīgai WFDF advanced noteikumu akreditācijai.
5.5. Komandas sastāvs drīkst tik papildināts ar ārzemju spēlētājiem ( maksimālais skaits – 2 ).

6. Spēļu grafiks

6.1. Spēļu grafiks tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās dienas.

7. Apbalvošana

7.1. Komanda, kas izcīnījusi 1.vietu, tiek apbalvota ar ceļojošo kausu un patur to īpašumā līdz nākamās sezonas Latvijas Frisbija Kausam/ čempionātam, kā arī iegūst Latvijas čempionu titulu.
7.2. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā divīzijā tiek apbalvoti ar medaļām.
7.3. Spēles gara balva tiek pasniegta komandai, kas sasniegusi augstāko vidējo novērtējumu LK sacensībās.
7.3.1. Pie vienāda spēles gara vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kura LK izcīnījusi augstāku vietu.

8. Konfliktsituācijas un sodi

8.1. Tehniskais zaudējums var tikt piešķirts, ja komandas sastāvā ir spēlējis spēlētājs, kurš nav komandas spēlētāju sastāvā.
8.2. Par neierašanos uz spēli vai nespēju nodrošināt 5 laukuma spēlētājus komandai var tikt uzlikts naudas sods – 50,00 EUR.
8.3. Spēlētāji, kuri pārkāps LFF noteikumus formām, netiks pielaisti spēlēm.
8.4. Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.

01. janvāris

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

V GRUPA

00:00

25. februāris

Kocēnu sporta nams

QF1

08:00

Kocēnu sporta nams

QF2

08:40

Kocēnu sporta nams

SF1

09:20

Kocēnu sporta nams

SF2

10:00

Kocēnu sporta nams

SF1

10:40

Kocēnu sporta nams

SF2

11:20

Kocēnu sporta nams

3.v

12:45

Kocēnu sporta nams

3.v

13:30

Kocēnu sporta nams

1.v

14:15

Kocēnu sporta nams

1.v

15:00

Kocēnu sporta nams

5.v

10:00