01. janvāris

08. jūlijs

Vaidavas sporta laukums 2

A GRUPA

07:00

Vaidavas sporta laukums 2

A GRUPA

09:00

Vaidavas sporta laukums 2

A GRUPA

11:00

Vaidavas sporta laukums 2

A GRUPA

13:00

Vaidavas sporta laukums 2

A GRUPA

15:00

Vaidavas sporta laukums 2

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

07:00

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

09:00

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

13:00

Vaidavas sporta laukums 1

A

14:00

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

15:00

Vaidavas sporta laukums 1

09. jūlijs

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

07:00

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

08:00

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

09:00

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

10:00

Vaidavas sporta laukums 1

A GRUPA

11:00

Vaidavas sporta laukums 1

3.v

13:00

Vaidavas sporta laukums 1

1.v

14:20

Vaidavas sporta laukums 1

Vaidavas sporta laukums 2

A

08:00

Vaidavas sporta laukums 2

A

10:00

Vaidavas sporta laukums 2

5.v

13:00

Vaidavas sporta laukums 2

01. janvāris

08. jūlijs

Vaidavas sporta laukums 2

Vaidavas sporta laukums 1

09. jūlijs

Vaidavas sporta laukums 1

Vaidavas sporta laukums 2