20. janvāris

Ventspils 6.vidusskola

B

07:30

Ventspils 6.vidusskola

A GRUPA

08:00

Ventspils 6.vidusskola

A

09:00

Ventspils 6.vidusskola

A

10:00

Ventspils 6.vidusskola

Ventspils 1. pamatskola

A

07:30

Ventspils 1. pamatskola

A GRUPA

08:00

Ventspils 1. pamatskola

B

08:30

Ventspils 1. pamatskola

A

09:00

Ventspils 1. pamatskola

B

09:30

Ventspils 1. pamatskola

A

10:00

Ventspils 1. pamatskola

B

10:30

Ventspils 1. pamatskola

A

11:00

Ventspils 1. pamatskola

A

11:30

Ventspils 1. pamatskola

C

12:30

Ventspils 1. pamatskola

S2

13:00

Ventspils 1. pamatskola

C1

13:30

Ventspils 1. pamatskola

Ventspils 6.vidusskola

Q1

11:00

Ventspils 6.vidusskola

Q2

11:30

Ventspils 6.vidusskola

S1

12:00

Ventspils 6.vidusskola

S2

12:30

Ventspils 6.vidusskola

S1

13:00

Ventspils 6.vidusskola

3.v.

14:15

Ventspils 6.vidusskola

1.v.

15:00

Ventspils 6.vidusskola

1.v.

15:45

Ventspils 6.vidusskola

20. janvāris

Ventspils 6.vidusskola

Ventspils 1. pamatskola

Ventspils 6.vidusskola