Regulārās sezonas aizvadītajos posmos par Baltijas līgas vērtīgāko spēlētāju kļuva Mārcis Skudra (Ventspils FK), bet sieviešu divīzijā Helen Tera (Tartu). Par spēles gara ieguvējiem Baltijas Frisbija līgā kļuva – DTS un Ventspils.

Spirit_BFL

Vīriešu divīzijas rezultāti:
1.vieta – Salaspils WT
2.vieta – Ventspils FK
3.vieta – Ogre
4.vieta – Valmiera
5.vieta – Tartu Ultimate
6.vieta – Hyper Flick

Sieviešu divīzijas rezultāti:
1.vieta – Tartu Ultimate
2.vieta – Moments
3.vieta – DTS
4.vieta – Salaspils FK
5.vieta – Hyper Flick

Foto galerija no 13.janvāra – https://files.fm/marvan.photography/u/xwvkwghndv

 

 

 

Atvērtā Latvijas Frisbija līga 2023/ 2024
NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

 • Noskaidrot Latvijas Frisbija līgas 2023/2024 sievietēm un vīriešiem (turpmāk tekstā – LFL) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
 • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas komandām visas telpu sezonas garumā.
 • Noteikt izslēgšanas spēļu pārus Baltijas Frisbija čempionātam telpās.
 • Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm.
 • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

Laiks un vieta

 • Sieviešu divīzijā sacensības notiek 2023.gada 16.decembrī, 2024.gada 13.janvārī.
 • Vīriešu divīzijā sacensības notiek 2023.gada 17.decembrī, 2024.gada 13.janvārī.
 • Sacensības noris Ogres novada sporta centrā, Skolas ielā 21.

Vadība

 • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas Disku sporta savienību.
 • LFF pilnvarojumā un uzdevumā sacensības vada sacensību direktors – Linda Gulbe
 • Sacensību direktors:
 • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
 • apstiprina dalībnieku sastāvu;
 • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu.
 • Sacensību sabraukumus koordinē sacensību sabraukuma koordinators.
 • Sacensību sabraukuma koordinators:
 • atbild par sporta zāles atbilstību frisbija spēlēm;
 • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākas palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
 • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtībasmaiņu;
 • fiksē un pēc iespējas ātrāk informē sacensību direktoru par noteikumu, nolikuma un citiem pārkāpumiem.

Noteikumi

 • Spēles notiek pēc WDFD noteikumiem 2021-2024 un pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2022.gada 11.novembrī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
 • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar provizorisko spēļu kalendāru.
 • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti:
 • spēles laukuma izmērs,
 • spēles laika un citi laika ierobežojumi,
 • spēles punktu limits;
 • citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti

Dalībnieki

 • LFL 2023/2024 dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
 • ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
 • LFL sacenšas Latvijas un sacensību direktora apstiprinātas ārzemju sieviešu un vīriešu frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
 • Spēlētāju skaits komandas sastāvā:
 • minimālais – 7 spēlētājas;
 • maksimālais – 15 spēlētājas.
 • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
 • Pirms katras spēles spēlētāja, kura konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.

Komandu spēlētāju sastāva izmaiņas.

 • Spēlētāji vienlaicīgi var būt tikai vienas komandas spēlētāju sastāvā.
 • Lai spēlētāju izslēgtu no komandas spēlētāju sastāva, komandas pārstāvim no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu linda@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas izslēgšanu no komandas sastāva.
 • Lai papildinātu komandas spēlētāju sastāvu, komandas pārstāvim vismaz 3 dienas pirms nākamās spēles no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu linda@frisbee.lv jānosūta iesniegums par spēlētājas iekļaušanu komandas sastāvā. Spēlētāja skaitās komandas sastāvā tikai pēc tam, kad to apstiprinājis sacensību direktors.
 • Komandas pārstāvis tiek norādīts, iesniedzot spēlētāju pieteikuma veidlapu.
 • Komandas pārstāvja maiņas gadījumā parto rakstveidā ar iesniegumu jāinformē sacensību direktors. Iesniegums jāparaksta:
 • iepriekšējam pārstāvim un jaunajam pārstāvim; vai
 • vairāk nekā pusei komandas sastāvā esošo spēlētāju un jaunajam pārstāvim.

Pieteikšanās

 • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
 • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
 • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandas dalības maksu, un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
 • Komandu reģistrācijas pirmais termiņš – 20.novembris.
 • Komandu reģistrācijas otrais termiņš – 1.decembris.
 • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot augstāku dalības maksu.
 • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 10.decembrim.

Komunikācija

 • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
 • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
 • sūtot e-pastu uz linda@frisbee.lv;
 • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.

Spēļu kalendārs

 • Provizoriskais spēļu kalendārs (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 10 dienas pirms tajā paredzētās sacensību pirmās spēļu dienas.
 • Spēļu kalendārs (gala versija) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.
 • Izmaiņas spēļu kalendārā
 • Ja kāda no komandām nevar ierasties uz spēlēm kalendārā paredzētajā laikā, tad, pilnībā sedzot visus papildus izdevumus, tā var vienoties par spēļu pārcelšanu sekojošā kārtībā:
 • pirms paredzētajām spēlēm jāsazinās ar pretinieku komandu pārstāvjiem un jāvienojas par pārceļamo spēļu laiku unvietu,
 • ne mazāk kā 10 dienas pirms pārceļamās spēles no e-pasta, kas norādīts, reģistrējot komandu, uz e-pastu linda@frisbee.lv jānosūta iesniegums ar pārceļamo spēļu laiku un vietu, kā arī ar pamatojumu spēļu pārcelšanas nepieciešamībai;
 • pārceltās spēles ir jāizspēlē „Sacensību izspēles kārtībā” noteiktajos termiņos.
 • Sacensību direktoram ir tiesības neapstiprināt pieprasītās izmaiņas, pamatojot savu lēmumu.
 • Informācija par izmaiņām spēļu kalendārā tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms datuma, kuru izmaiņas ietekmē.

Finanses

 • Komandu dalības maksa ir 300,00 EUR.
 • LDSS biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR.
 • LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR. LFF biedri: Ogres frisbija klubs, Salaspils frisbija klubs.
 • Komandas dalības maksu iespējams dalīt divos maksājumos:
 • pirmais maksājums līdz 31.decembrim – 150,00 EUR;
 • otrais maksājums līdz 13.janvārim – atlikusī summa;
 • atlaides attiecināmas uz otro maksājumu.
 • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 7 dienas pirms attiecīgā termiņa.
 • Sacensību izdevumi tiek segti no:
 • komandu dalības maksām;
 • valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
 • citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LDSS un LFF.

Apbalvošana

 • Komanda, kas izcīnījusi 1.vietu, tiek apbalvota ar regulārās sezonas uzvarētāju kausu. Komanda no Latvijas, kas ieguvusi visaugstāko vietu tiek apbalvota ar LFL regulārās sezonas 2023/2024 ceļojošo kausu.

Konfliktsituācijas un sodi

 • Tehniskais zaudējums var tikt piešķirts:
 • par spēļu pārcelšanu, neievērojot punkta 8.3.1. apakšpunktos noteikto kārtību;
 • ja komandas sastāvā ir spēlējis spēlētājs, kurš nav apstiprināts komandas spēlētājusastāvā.
 • Pie vienāda uzvaru un zaudējumu skaita, komanda, kurai ir vairāk tehnisko zaudējumu, tiek vērtēta zemāk.
 • Par spēļu pārcelšanu, neievērojot punktā 8.3.1.2. noteikto kārtību, komandai var tikt uzlikts naudas sods 50,00 EUR.
 • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
 • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”

 

LFL20232024_nolikums
LFL22_23_speletaju-sastava-izmainu-veidlapa
LFL2023_2024izspeleskartiba

16. decembris

Ogres Novada sporta centrs

B

11:00

Ogres Novada sporta centrs

B

11:45

Ogres Novada sporta centrs

B

12:30

Ogres Novada sporta centrs

B GRUPA

13:15

Ogres Novada sporta centrs

B GRUPA

14:00

Ogres Novada sporta centrs

B

14:45

Ogres Novada sporta centrs

B GRUPA

15:30

Ogres Novada sporta centrs

17. decembris

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

10:30

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

11:15

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

12:00

Ogres Novada sporta centrs

A

12:45

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

13:30

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

14:15

Ogres Novada sporta centrs

A

15:00

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

15:45

Ogres Novada sporta centrs

A

16:30

Ogres Novada sporta centrs

13. janvāris

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

09:00

Ogres Novada sporta centrs

A

09:40

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

10:20

Ogres Novada sporta centrs

A

11:00

Ogres Novada sporta centrs

A

11:40

Ogres Novada sporta centrs

A GRUPA

12:20

Ogres Novada sporta centrs

B GRUPA

13:00

Ogres Novada sporta centrs

B GRUPA

13:40

Ogres Novada sporta centrs

B

14:20

Ogres Novada sporta centrs

5th

15:00

Ogres Novada sporta centrs

3rd

15:40

Ogres Novada sporta centrs

1st

16:20

Ogres Novada sporta centrs

3rd

17:00

Ogres Novada sporta centrs

1st

17:40

Ogres Novada sporta centrs