(Atvērtais) Latvijas Telpu frisbija čempionāts jauktajā grupā – 25. -26.novembrī, Ogrē! 

1.vieta – Salaspils FK (10,66)
2.vieta – Tartu Ultimate (10,66)
3.vieta – Saku Ultimate (11,00)
4.vieta – Ogre (10,5)
5.vieta – Ventspils FK (10,66)
6.vieta – Salaspils FK 2 (10,66)
7.vieta – Hyper Flick (10,8)
8.vieta – Daugavpils (10,66)

MVP – Santa Siņica un Arvīds Žanis Kārkliņš
Spēles gara balva – Ultimate Salku

Turnīra statistika Statistika_LTFC2023jg

Bildes no sacensību pirmās dienas – https://failiem.lv/marvan.photography/u/9uh35rgpn9

Bildes no sacensību otrās dienas – https://failiem.lv/marvan.photography/u/rx7pezdbt9

Foto – Māris Vancevičš

Spēļu tiešraides pieejamas – www.youtube.com/frisbijs

 

Latvijas telpu Frisbija čempionāts jauktajā grupā 2023

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi 

 • Noskaidrot Latvijas telpu Frisbija Čempionāta jauktajā grupā 2023 (turpmāk tekstā – LTFČjg) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
 • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas jauktajām komandām.
 • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

2. Laiks un vieta

 • Sacensības notiek 2023. gada 25.-26.novembrī no plkst. 9.00 – 18.00
 • Sacensību norises vieta – Ogres novada sporta centrs (Skolas iela 21, Ogre).

3. Vadība 

 • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas disku sporta savienību (turpmāk tekstā – LDSS) .
  Sacensību direktore –Linda Gulbe.
  Sacensību direktors:
 • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
 • apstiprina dalībnieku sastāvu;
 • atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;
 • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
 • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
 • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
 • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.
  4. Noteikumi 
 • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (WFDF Rules of Ultimate 2021-2024)  un to pielikuma, ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”“Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
 • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:
 • spēles laukuma izmēriem,
 • spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
 • spēles punktu limitu;
 • kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti

5. Dalībnieki

 • LTFČjg dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
 • ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
 • LTFČjg sacenšas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
 • Spēlētāju skaits komandā:
 1. minimālais – 8 spēlētāji (4 sievietes un 4 vīrieši);
 2. maksimālais – 15 spēlētāji.
 • Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
 • Pirms katras spēles spēlētājs, kurš konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
 • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.

6. Pieteikšanās 

 • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
 • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
 • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandu dalības maksas un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
 • Komandu pieteikuma termiņš – 10.novembris.
 • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc termiņa, nosakot augstāku dalības maksu par otrajā termiņā noteikto.
 • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 22.novembrim (spēlētāji jāreģistrē ar numuriem).

7. Finanses 

 • Komandu dalības maksa ir 140,00 €.
 • LFF un LDSS biedru pieteiktajām komandām – LFF un LDSS biedriem atlaide (30,00 EUR), tikai LDSS biedriem (10,00 EUR).
 • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 3 dienas pirms attiecīgā pieteikuma termiņa.
 • Sacensību izdevumi tiek segti no:
 1. komandu dalības maksām;
 2. valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
 3. citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi

8. Komunikācija

 • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
 • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
 • sūtot e-pastu uz linda@frisbee.lv,
 • sazinoties ar sacensību direktori – Lindu Gulbi pa telefonu 29608080 .
 • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
 • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.

9. Apbalvošana 

 • 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām.
 • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 • Vērtīgākie spēlētāji starp vīriešiem un starp sievietēm.

10. Konfliktsituācijas un sodi 

 • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
 • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA

1. Spēles laika ierobežojumi 

 • Grupas spēles
  1.1. Spēles ilgums – 35 min.
  1.1.2. Maksimālā punktu robeža – 13 punkti.
  1.1.3. Puslaika pārtraukums pie 7 vai pēc nospēlētām 20 minūtēm;
  1.1.4. Katrai komandai viens minūtes pārtraukums katrā puslaikā.
 • Spēles par vietām
  1.2.1. Spēles ilgums – 45min
  1.2.2. Maksimālā punktu robeža – 15 punkti.
  1.2.3. Puslaika pārtraukums pie 8 vai pēc nospēlētām 25 minūtēm;
  1.2.4. Katrai komandai viens minūtes pārtraukums katrā puslaikā.
 • Laika limiti
  1.3.1. Ja tiek sasniegts spēles laika limits (nospēlētas attiecīgi 35 minūtes vai 45 minūtes), tad izspēlē tekošo punktu. Ja pēc tekošā punkta izspēles nav sasniegts punktu limits (13 punkti vai 15 punkti), tad lielākajam punktu skaitam pieskaita 1 un tādējādi nosaka jauno punktu limitu.
  1.3.2. Minūtes pārtraukums ilgst 1 minūti.
  1.3.3. Ja iepriekšējā spēle beidzas vēlāk, kā grafikā noteikts, tad komandām jābūt gatavām uzsākt spēli uzreiz pēc iepriekšējās spēles beigām.
 • Spēles stafi kontrolē:
  1.4.1. spēles laiku;
  1.4.2. minūtes pārtraukuma laiku;
  1.4.3. laiku starp punktiem.
 • Pārējie laika ierobežojumi, kas nav minēti punktā 2.3. , no spēles stafu puses netiek kontrolēti; par to ievērošanu jārūpējas pašiem spēlētājiem.

2. Komandu izsējums: 

2.1. Komandas tiek izsētas, balstoties uz iepriekšējā gada rezultātiem, sekojošā prioritārā secībā.
2.1.1. klubu 1. komandas pēc pagājušā gada rezultātiem; pēc tam klubu 2. komandas pēc pagājušā gada rezultātiem; utt.;
2.1.2. ja kluba komanda tiek pārstāvēta pirmo reizi, tad tā tiek izsēta kā pēdējā atbilstoši savai kārtai;
2.1.3. ja pirmo reizi piedalās vairāki klubi, tad organizatori var lemt par attiecīgo klubu komandu savstarpējo izsējumu pēc saviem ieskatiem;
2.1.4. komanda, kas netiek pieteikta no kluba, tiek uzskatīta par kluba 1. komandu.

2.1.5. Komandu sadalījums grupās:

X
Salaspils FK
Saku
Ogre
Daugavpils
Y
Salaspils FK 2
Ventspils
Tartu
Hyper Flick

3. Dzimumu rotācija 

3.1. A versija pēc WFDF pielikuma, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī. Spēles sākumā pēc pirmās diska izlozes par uzbrukumu/aizsardzību, komandas vēlreiz veic izlozi ar disku, komanda, kura uzvar šajā izlozē, nosaka, kāda dzimuma attiecība būs pirmajā punktā, attiecīgi otrajā un trešajā punktā dzimumu attiecība ir pretēja kā pirmajā punktā, un ceturtajā, piektajā punktā dzimumu rotācija ir tāda pati kā pirmajā punktā. Šāda dzimumu rotācijas maiņa ik pēc diviem punktiem tiek turpināta līdz spēlēs beigām ”. Dzimumu rotācija laukumā nosaka arī, kuri spēlētāji var veikt pārmetumu. Ja laukumā ir trīs sievietes, tad pārmetienu jāveic kādai no viņām, bet ja ir trīs vīrieši, pārmetienu veic kāds no vīriešiem.

4. Noteikumi 

4.1. Latvijas telpu frisbija čempionāts jauktajā grupā tiek spēlēts pēc Latvijas Frisbija federācijas noteikumi frisbijam telpās. (https://www.docdroid.net/S1HDSqd/lff-noteikumi-frisbijam-telpas-2015-pdf)

Visi noteikumi attiecībā uz sacensību izspēli, kas nav atrunāti šajā dokumentā vai arī sacensību nolikumā, atbilst Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation) noteikumiem.

Sacensību direktore
Linda Gulbe
29608080
lfc@frisbee.lv / linda@frisbee.lv

25. novembris

Ogres novada sporta centrs 2

1/4A

09:00

Ogres novada sporta centrs 2

1/4B

09:40

Ogres novada sporta centrs 2

1/4C

10:20

Ogres novada sporta centrs 2

1/4D

11:00

Ogres novada sporta centrs 2

1/2E

11:40

Ogres novada sporta centrs 2

1/2F

12:20

Ogres novada sporta centrs 2

1/2G

13:00

Ogres novada sporta centrs 2

1/2H

13:40

Ogres novada sporta centrs 2

7th

14:20

Ogres novada sporta centrs 2

5th

15:00

Ogres novada sporta centrs 2

3rd

15:40

Ogres novada sporta centrs 2

1st

16:30

Ogres novada sporta centrs 2

Ogres novada sporta centrs

X

10:00

Ogres novada sporta centrs

Y

10:40

Ogres novada sporta centrs

X

11:20

Ogres novada sporta centrs

Y

12:00

Ogres novada sporta centrs

X

12:40

Ogres novada sporta centrs

Y

13:20

Ogres novada sporta centrs

X

14:00

Ogres novada sporta centrs

Y

14:40

Ogres novada sporta centrs

X

15:20

Ogres novada sporta centrs

Y

16:00

Ogres novada sporta centrs

X

16:40

Ogres novada sporta centrs

Y

17:20

Ogres novada sporta centrs