Baltijas/ Latvijas Frisbija čempionāts 2021 sievietēm un vīriešiem
4.-5.septembris
Ogres Valsts ģimnāzijas stadions

izspēles_kārtība_BUC21

Epidemioloģiski droša sacensību norise ārtelpās

BALTIJAS FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2021_nolikums

Baltijas Frisbija čempionāta rezultatīvākie spēlētāji:
Mindaugas Mendelis (“KossMix”) un Santa Siņica (“Salaspils FK”).

statistika

SPĒLES GARA REZULTĀTI:
Vīriešu divīzija
Ventspils FK – 12
Salaspils WT – 11,25
KossMix – 11,25
Hyper Flick – 11

Sieviešu divīzija
DTS – 11
Sirocco – 10,6
Salaspils FK – 10,2
Moments – 10
Hyper Flick – 9,6

Baltijas Frisbija čempionāts:

Vīriešu divīzija
1.vieta – Salaspils WT
2.vieta – Ventspils FK
3.vieta – KossMiX
4.vieta – Hyper Flick

Sieviešu divīzija
1.vieta – Salaspils FK
2.vieta – Drop That Smile
3.vieta – Sirocco
4.vieta – Moments
5.vieta – Hyper Flick

Latvijas Frisbija čempionāts:
Vīriešu divīzija:
1.vieta – Salaspils WT
2.vieta – Ventspils FK
3. vieta – Hyper Flick

Sieviešu divīzija:
1.vieta – Salaspils FK
2.vieta – Sirocco
3.vieta – Moments
4.vieta – Hyper Flick

LATVIJAS FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2021

sievietēm un vīriešiem

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Frisbija Čempionāta 2021 sievietēm un vīriešiem (turpmāk tekstā – LFČ) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
  • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas komandām.
  • Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm.
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.
 1. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 2021. gada 31.jūlijā – 1.augustā (tiks precizēts).
  • Sacensību norises vieta: Ogres Valsts ģimnāzijas futbola laukums.
 1. Vadība
  • Sacensību direktors – Linda Gulbe.
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu.
   • atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.
 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation; turpmāk tekstā – WFDF) noteikumiem (jaunākā versija stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī) ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:
   • spēles laukuma izmēriem,
   • spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
   • spēles punktu limitu;
   • kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 1. Dalībnieki
  • Sacensībās sacenšas Latvijas vīriešu un sieviešu frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors, kā arī ārzemju komandas, kuras apstiprinais sacensību direktors.
  • Sacensības kādā no grupām netiek rīkotas, ja pieteikušās mazāk nekā 3 komandas.
  • Spēlētāju skaits komandā vīriešiem:
   • minimālais – 10 spēlētāji;
   • maksimālais – 18 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits laukumā vīriešiem – 7 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits komandā sievietēm:
   • minimālais – 7 spēlētājas;
   • maksimālais – 12 spēlētājas.
  • Spēlētāju skaits laukumā sievietēm – 5 spēlētājas.
 1. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
   • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir piereģistrējis komandu ultimatecentral.com publicētajā turnīrā “Latvian Ultimate Championship 2021”.
   • Komandu pieteikuma pirmais termiņš – 20. jūlijs.
   • Komandu pieteikuma otrais termiņš – 24. jūlijs.
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc noteiktā termiņa.
  • Spēlētāju pieteikšanās
   • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 29.jūlijam.
 1. Finanses
  • Komandu dalības maksa:
   • vīriešiem – 200,00 EUR;
   • sievietēm – 180,00 EUR.
  • Veicot maksājumu pirmajā komandu pieteikumu termiņā, atlaide – 20,00 EUR.
  • LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR.
  • Sacensību izdevumi tiek segti no:
   • komandu dalības maksām;
   • valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
   • citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.

 

 1. Komunikācija
  • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem tiek veikta:
   • sūtot e-pastu uz linda@frisbee.lv,
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā 24.jūlijā.

 

 1. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3.vietu, tiek apbalvotas ar medaļām, čempioni – ar kausiem.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.

 

 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.

Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā

04. septembris

2.laukums

V

08:30

2.laukums

V GRUPA

11:00

2.laukums

V GRUPA

13:00

2.laukums

1.laukums

S GRUPA

07:00

1.laukums

S

08:10

1.laukums

S GRUPA

09:20

1.laukums

S GRUPA

10:30

1.laukums

S

11:40

1.laukums

S GRUPA

12:50

1.laukums

05. septembris

2.laukums

V

06:30

2.laukums

V GRUPA

08:30

2.laukums

3v

11:00

2.laukums

1v

13:00

2.laukums

1.laukums

S

07:00

1.laukums

S GRUPA

08:10

1.laukums

S

09:20

1.laukums

3s

10:30

1.laukums

5s

11:40

1.laukums

1s

12:50

1.laukums

04. septembris

2.laukums

1.laukums

05. septembris

2.laukums

1.laukums