REZULTĀTI

Spēles gars

 

 1. Insiders 2  12,60
 2. LV-U24  12,20 
 3. Insiders  11,40
 4. Daugavpils universitāte  11,00
 5. Salaspils  10,80
 6. Ogres Frisbija klubs  10,60
 7. Sirocco  10,60
 8. Inčukalna Wildcats  9,80

 

Spēlētāju individuālās nominācijas

 

 • Rezultatīvākā spēlētāja – Linda Gulbe (Ogres Frisbija klubs), vid.lietd. 5,2
 • Rezultatīvākais spēlētājs – Roberts Apinis (Salaspils Frisbija klubs), vid.lietd. 6,4

 

Spēlētāju statistika

 

BUC 2019 vīriešu statistika

LATVIJAS FRISBIJA ČEMPIONĀTS 2019

jauktajā grupā

NOLIKUMS

 1. Mērķi un uzdevumi
  • Noskaidrot Latvijas Frisbija Čempionāta 2019. jauktajā grupā (turpmāk tekstā – LFČjg) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
  • Nodrošināt augsta līmeņa spēles Latvijas jauktajām komandām.
  • Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.
 2. Laiks un vieta
  • Sacensības notiek 2019. gada15. – 16. jūnijā.
  • Sacensību norises vieta ir Upesciems, Skolas iela 16.
 3. Vadība
  • Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF) sadarbībā ar Latvijas disku sporta savienību (turpmāk tekstā – LDSS) .
  • Sacensību direktore –Helēna Dreimane.
  • Sacensību direktors:
   • strādā pēc LFF valdes apstiprinātā “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
   • apstiprina dalībnieku sastāvu;
   • atbild par laukumu atbilstību frisbija spēlēm;
   • lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
   • nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību laukumos, kā arī atbild par tālākās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
   • saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības maiņu;
   • fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanai.
 1. Noteikumi
  • Spēles notiek pēc Pasaules Frisbija federācijas (World Flying Disc Federation; turpmāk tekstā – WFDF) noteikumiem (stājās spēkā 2017. 1.janvārī) un to pielikuma (stājās spēkā 2017.gada 1. janvārī), ar korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
  • “Sacensību izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku.
  • “Sacensību izspēles kārtībā” var tikt koriģēti WFDF noteikumu un to pielikuma punkti attiecībā uz:
   • spēles laukuma izmēriem,
   • spēles laiku un citiem laika ierobežojumiem,
   • spēles punktu limitu;
   • kā arī citiem ierobežojumiem, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles kvalitāti.
 1. Dalībnieki
  • LFČjg dalībnieki ir ultimatecentral.com komandas sastāvā reģistrētās personas, klubu un LFF amatpersonas, kā arī sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors.
   • com komandas sastāvā reģistrētās personas apstiprina sacensību direktors.
  • LFČjg sacenšas Latvijas jauktās frisbija komandas, kas izpildījušas pieteikšanās nosacījumus un kuras apstiprinājis sacensību direktors.
  • LFČjg spēlētāji ir Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī spēlētāji, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā.
   • Komandā var tikt pieteikti 3 ārzemju spēlētāji (spēlētāji, kas neatbilst punktā 5.3. minētajiem kritērijiem).
  • Spēlētāju skaits komandā:
   • minimālais – 10 spēlētāji (5 sievietes un 5 vīrieši);
   • maksimālais – 16 spēlētāji.
  • Spēlētāju skaits uz laukuma – 7 spēlētāji.
  • Pirms katras spēles spēlētājs, kurš konkrētajā spēlē ir komandas kapteinis, ieraksta savu vārdu spēles protokolā paredzētajā vietā.
  • Čempionāta laikā spēlētāji drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 2. Pieteikšanās
  • Komandu sacensībām piesaka to pārstāvošais frisbija klubs.
   • Ja komandu nepārstāv neviens frisbija klubs, tad to piesaka komandas pārstāvis.
  • Komanda ir pieteikta sacensībām, kad klubs (vai komandas pārstāvis) ir veicis komandas reģistrāciju ultimatecentral.com, samaksājis komandu dalības maksas un komandu ir apstiprinājis sacensību direktors.
   • Komandu pieteikuma pirmais termiņš -28. maijs.
   • Komandu pieteikuma otrais termiņš – 5.jūnijs.
   • Izņēmuma kārtā sacensību direktors var lemt par komandas pieteikuma pieņemšanu pēc otrā termiņa, nosakot augstāku dalības maksu par otrajā termiņā noteikto.
  • Spēlētāji komandas spēlētāju sarakstā ultimatecentral.com ir jāreģistrē līdz 10. jūnijam (spēlētāji jāreģistrē ar numuriem).
 3. Finanses
  • Komandu dalības maksa ir 220,00 €.
  • Veicot maksājumu pirmajā komandu pieteikumu termiņā, atlaide – 20,00 €.
  • LFF biedru pieteiktajām komandām atlaide – 20,00 EUR.
  • Ja dalības maksas apmaksai nepieciešams rēķins, tad, nosūtot maksātāja rekvizītus, tas ir jāpieprasa vismaz 3 dienas pirms attiecīgā pieteikuma termiņa.
  • Sacensību izdevumi tiek segti no:
   • komandu dalības maksām;
   • valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. “Sporta federācijas un sporta pasākumi”;
   • citiem līdzekļiem, kuri piesaistīti sacensību rīkošanai vai kurus piešķīrusi LFF.
 1. Komunikācija
  • Informācija par sacensībām atrodama mājaslapā www.frisbee.lv.
  • Komunikācija ar sacensību organizatoriem (rēķinu pieprasīšana, jautājumi, ieteikumi u.c.) tiek veikta:
   • sūtot e-pastu uz lfc@frisbee.lv,
   • sazinoties ar sacensību direktori – Helēnu Dreimani pa telefonu 26 362 362 .
  • Komunikācija ar sacensību dalībniekiem notiek pa komandu un spēlētāju reģistrācijas laikā norādītajiem kontaktpersonu e-pastiem un telefona numuriem.
  • Spēļu grafiks (un “Sacensību izspēles kārtība”) tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību pirmās spēļu dienas.
 2. Apbalvošana
  • Komandas, kas ieguvušas 1.-3. vietu, tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
  • Komanda, kas ieguvusi augstāko vidējo “Spēles gara” vērtējumu, tiek apbalvota ar “Spēles gara” balvu.
   • Pie vienāda “Spēles gara” vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas izcīnījusi augstāku vietu.
 1. Konfliktsituācijas un sodi
  • Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija.
  • Komisijas sastāvs, tās darbības kārtība un sodu piemērošanas kārtība atrunāta “Sacensību disciplinārās komisijas reglamentā”.

15. jūnijs

1. laukums

B GRUPA

09:00

1. laukums

A GRUPA

10:35

1. laukums

A GRUPA

12:10

1. laukums

B GRUPA

13:45

1. laukums

A GRUPA

15:20

1. laukums

B GRUPA

16:55

1. laukums

2. laukums

A GRUPA

09:00

2. laukums

B GRUPA

10:35

2. laukums

B GRUPA

12:10

2. laukums

A GRUPA

13:45

2. laukums

B GRUPA

16:55

2. laukums

A GRUPA

18:20

2. laukums

16. jūnijs

1. laukums

F1

09:00

1. laukums

SEM1

10:35

1. laukums

5.v.

12:10

1. laukums

3.v.

13:45

1. laukums

1.v.

15:20

1. laukums

2. laukums

F2

09:00

2. laukums

SEM2

10:35

2. laukums

7.v.

12:10

2. laukums

15. jūnijs

1. laukums

B GRUPA

6 - 15

A GRUPA

13 - 12

A GRUPA

15 - 4

B GRUPA

15 - 14

A GRUPA

5 - 15

B GRUPA

10 - 15

2. laukums

16. jūnijs

1. laukums

2. laukums