REZULTĀTI:

Meiteņu divīzijā –
1.vieta – Ogres 1.vidusskola
2.vieta – Ventspils 6.vidusskola
3.vieta – Jūrmalas Pumpuru vidusskola

Zēnu divīzijā –
1.vieta – Ogres 1.vidusskola
2.vieta – Ventspils 6.vidusskola
3.vieta – Ventspils Tehnikums

 

LATVIJAS SKOLĒNU 76. SPARTAKIĀDE FRISBIJĀ

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevums.

1. Rast iespēju skolēniem piedalīties frisbija sacensībās
2. Veicināt un popularizēt frisbija spēles attīstību skolēnu vidū.
3. Noskaidrot labākās skolu komandas.

Vieta un laiks.

Finālsacensības notiks Ogrē, Ogres novada sporta bāzēs, Ogres novada SC, Skolas ielā 21 un Ogres 1.vsk, Zinību ielā 3, 2023. gada 24. februārī, Sacensību sākums 9.00.

Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Latvijas Skolu sporta federācija. Tiešo sacensību organizēšanu veiOgres Frisbija klubs sadarbībā ar Latvijas Frisbija federāciju.

Sacensību dalībnieki un nosacījumi.

1. Sacensībās piedalās 2003. – 2009.g.dz. zēni un meitenes.
2. Komandas sastāvs: 10 dalībnieki (meitenes un zēni atsevišķi) un viens skolotājs (pārstāvis).
3. Katru skolu drīkst pārstāvēt 1 zēnu un 1 meiteņu komanda.
4. Spēles notiek pēc LFF frisbijam noteikumiem telpās. Laukumā spēlē 5:5.
5.Sacensību kārtību un vērtēšanu noteiks pēc pieteikto komandu skaita.
6. Sacensību izspēles kārtība tiek nosūtīta komandas pārstāvim kopā ar spēļu kalendāru.

Apbalvošana.

UZVARĒTĀJU komandas / 1. – 3. vietu / apbalvo ar LSSF diplomu un kausu. Komandu dalībniekus apbalvos medaļām, diplomiem.

Pieteikumi.

1. Pieteikumi iesniedzami pirms spēlēm spēļu zālē sekretariātā.
2. Iepriekšējo pieteikumu par dalību sacensībās sūtīt līdz 2023.gada 02. februārim
3.
Dzirkstītei Žindigai  – e-pasts: sportsogre@inbox.lv . Informācijai tālrunis. 29449197.
4.Vārdiskais pieteikums iesniedzams Sekretariātā 24.02.2023.

Finansiālie nosacījumi.

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Sacensību organizācijas izdevumus (bāze, balvas, tiesnešu apmaksa) sedz LSSF.

Dalības maksa 30,- € par komandu.

1. Dalības maksu jāapmaksāt ar pārskaitījumu, jāsazvanās ar A. Luksu – tel.29388661, jāatsūta skolas rekvizīti uz e-pasts: andris.lukss@inbox.lv , lai sagatavotu rēķinu un nosūtītu to
apmaksai. Dalības maksa nav jāmaksā LSSF biedriem, kuri samaksājuši biedra naudu par 2023.gadu.

Skolēnu 76_spartakiāde_Frisbijs_2023_ – Pieteikuma anketa

24. februāris

Ogres Novada sporta centrs

V GRUPA

10:00

Ogres Novada sporta centrs

V GRUPA

10:30

Ogres Novada sporta centrs

S GRUPA

11:00

Ogres Novada sporta centrs

V GRUPA

11:30

Ogres Novada sporta centrs

V GRUPA

12:00

Ogres Novada sporta centrs

S GRUPA

12:30

Ogres Novada sporta centrs

V GRUPA

13:00

Ogres Novada sporta centrs

V GRUPA

13:30

Ogres Novada sporta centrs

S GRUPA

14:00

Ogres Novada sporta centrs