Citi

Katrīna Ance Gasiņa saņem Sporta stipendiju 2023./2024.mācību gadam

19. decembrī, svinīgi tika pasniegtas Sporta stipendijas 2023./2024. studiju gadam. 700 euro stipendija tika piešķirta arī Salaspils Frisbija kluba un Latvijas frisbija izlases spēlētājai – Katrīnai Ancei Gasiņai. Stipendiju piešķir uz vienu studiju gadu, un tās apmērs atkarīgs no valsts budžeta programmā 09.00.00. „Sports” attiecīgajā gadā pieejamā Stipendiju fonda apmēra, bet ne vairāk kā 2000 eiro vienam pretendentam.

Lepojamies ar Katrīnas Ances sasniegumiem viņas izvēlētajā duālās karjeras ceļā apvienojot mācības ar sportu un abos ceļos uzrādot lieliskus sasniegumus. Novēlam veiksmi turpmāk!