skolēni

Profesionālās pilnveides kursu tikšanās Madlienas vidusskolā

Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Latvijas Frisbija federācija piedāvāja profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus
Veselības un fizisko aktivitāšu jomas pedagogiem “Frisbija spēles un pamatelementu apmācības metodika un integrēšana sporta un veselības stundās caurviju prasmju attīstīšanai”.
Kursi tika sadalīti 3 ciklos. 2023.gadā tika aizvadīti 2 cikli, bet iesākot 2024.gadu – turpinām aktivitātes Ogres novada skolās sadarbībā ar vietējajiem sporta skolotājiem. Šoreiz pirmā ciemošanās Madlienas vidusskola! Liels paldies par sirsnīgo uzņemšanu!

5.-6.klases Madlienas skolēni 2h garumā apguva pirmās iemaņas frisbijā un frisbija spēlē.