OKSIDISKO

Komandas sastāvs

Spēlētājs Gads Numurs
Denis Andreev 1984 5
Kirill Antonov 1985 7
Anton Kushnerevich 1986 18
Pavel Arkhipov 1987 10
Roman Fedorov 1993 98
Sergei Leshchinskii 1983 68
Ilya Cherkasov 1998 24
Konstantin Kletsyn 1999 55
Aleksandr Shalygin 1990 21
Nikita Proskuryakov 1987 1
Dmitry Makarov 1988 2