REZULTĀTI

Vīriešu divīzija
1.vieta – Salaspils WT
2.vieta – Hardcore Ultimate
3.vieta – Ventspils FK
4.vieta – Valmiera
5.vieta – Salaspils JR
6.vieta – Ultimate Decision
7.vieta – Ogre
8.vieta – Inčukalna Wildcats
9.vieta – Valmiera-2
Spēles gars – Ventspils FK

Sieviešu divīzija
1.vieta – Valmiera
2.vieta – Salaspils FK
3.vieta – Moments
4.vieta – KCN Rīga
5.vieta – Sirocco
6.vieta – Inčukalna Wildcats
Spēles gars– Salaspils FK

INDIVIDUĀLĀS NOMINĀCIJAS

 

Rezultatīvākā piespēlētāja – Sabīne Muceniece (Valmiera)
Rezultatīvākais piespēlētājs – Zintis Gaspažiņš (Hardcore Ultimate)

Rezultatīvākā spēlētāja zonā – Helen Tera (Valmiera)
Rezultatīvākais spēlētājs zonā – Reinis Otisons (Salaspils WT)

Rezultatīvākā aizsardzībā – Krista Līcīte (Valmiera)
Rezultatīvākais aizsardzībā – Renārs Niedra (Hardcore Ultimate)

Rezultatīvākā spēlētāja – Helen Tera (Valmiera)
Rezultatīvākais spēlētājs – Reinis Otisons (Salaspils WT)

GADA TRENERIS – Jānis Bernāns
GADA JAUNAIS SPĒLĒTĀJS – Ēriks Spriņģis (Inčukalna Wildcats)
GADA JAUNĀ SPĒLĒTĀJA – Melanija Kalavanova (Moments)

Latvijas Frisbija čempionāts telpās 2020 nominācijas – 

Rezultatīvākā spēlētaja – Katrīna Ance Gasiņa (Salaspils FK)
Rezultatīvākais spēlētājs – Antons Kuzmins (Inčukalna Wildcats)

LFČt individuālā statistika sievietēm
LFČt individuālā statistika vīriešiem

SPĒLES GARS

(Latvijas Frisbija līga + Latvijas Frisbija čempionāts)

 

Sieviešu divīzija 
Salaspils FK – 11,00
Moments – 10,92
Sirocco – 10,80
KCN Rīga – 10,63
Valmiera – 10,5
Inčukalna Wildcats – 9,9

Vīriešu divīzija
Ventspils FK – 11,09
Salaspils WT – 11,00
Ogre – 10,81
Ultimate Decision – 10,36
Hardcore Ultimate – 10,20
Valmiera – 10,18
Salaspils JR – 9,73
Inčukalna Wildcats – 9,5
Valmiera-2 – 9,20

DOKUMENTI

LFCT 2020 NOLIKUMS

LFCT 2020 SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA

LFF NOTEIKUMI FRISBIJAM TELPAS 2015

SACENSĪBU DISCIPLINĀRĀS KOMISIJAS REGLAMENTS

 

NOLIKUMS

 

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Noskaidrot Latvijas Frisbija čempionāta telpās 2020 sievietēm un vīriešiem (turpmāk tekstā –
LFČt) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Veikt spēlētāju atlasi Latvijas izlasēm Eiropas un Pasaules čempionātos.
1.3. Popularizēt un attīstīt frisbiju Latvijā.

2. Laiks un vieta

2.1. Sacensības notiek 2020.gada 7.-8.martā.
2.2. Sacensību norises vieta – Ogres novada sporta centrs (Skolas iela 21).

3. Vadība

3.1. Sacensības rīko Latvijas Frisbija federācija (turpmāk tekstā – LFF).
3.2. LFF pilnvarojumā un uzdevumā sacensības vada sacensību direktors – Linda Gulbe.
3.3. Sacensību direktors:
3.3.1. Strādā pēc LFF valdes apstiprināta “Uzdevuma sacensību organizēšanai”;
3.3.2. Apstiprina dalībnieku sastāvu;
3.3.3. Apstiprina spēļu grafiku;
3.3.4. Lemj par nolikumā minēto soda mēru piemērošanu;
3.3.5. Nodrošina pirmās palīdzības somas pieejamību sporta zālē, kā arī atbild par tālākās
palīdzības sniegšanas nodrošināšanu;
3.3.6. Saskaņojot ar iesaistītajām komandām, ir tiesīgs lemt par spēļu sākuma laiku un kārtības
maiņu;
3.3.7. Fiksētu noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumā pie nepieciešamības pēc
iespējas ātrāk sasauc sacensību disciplināro komisiju jautājumu risināšanā.

4. Noteikumi

4.1. Spēles notiek pēc LFF noteikumiem frisbijam telpās (stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī) ar
korekcijām, kas atrunātas šajā nolikumā un pielikumā “Sacensību izspēles kārtība”.
4.2. Komandām jāievēro LFF noteikumi formām un noteikumi par laukuma drošības zonu.
“Sacensību
izspēles kārtība” tiek nosūtīta komandu pārstāvjiem kopā ar spēļu grafiku. “Sacensību izspēles
kārtībā” var tikt koriģēti:
4.2.1. Spēles laukuma izmērs;
4.2.2. Spēles laika un citi laika ierobežojumi, spēles punktu limits;
4.2.3. Citi ierobežojumi, ja to ievērošana ir pamatoti neiespējama un būtiski neietekmē spēles
kvalitāti.

5. Dalībnieki

5.1. LFČt dalībnieki ir Latvijas frisbija līgas 2019/2020 sievietēm un vīriešiem (turpmāk tekstā – LFL)
dalībnieki, kurus apstiprinājis sacensību direktors un kuri reģistrēti ultimatecentral.com un Latvijas
frisbija līgā 2019/2020
piedalījušies vismaz 2 spēlēs.
5.2. Komandas spēlētāju sastāvs ir tāds pats kā LFL noslēgumā.
5.3. Spēlētāju skaits uz laukuma – 5 spēlētāji.
5.4. Katras komandas sastāvā uz konkrēto spēli jābūt nozīmētam kapteinim un spēles gara
kapteinim. Kapteinis ir atbildīgs par spēles protokola atbilstību un diska izlozi. Spēles gara kapteinis
piecas minūtes pirms katras spēles sākuma tiekas ar pretējās komandas spēles gara kapteini, lai
pārrunātu spēles nianses.
5.5. Visiem komandas spēlētājiem jābūt derīgai WFDF standart noteikumu akreditācijai; vismaz
pieciem komandas spēlētājiem, to skaitā obligāti kapteinim un spēles gara kapteinim, jābūt
derīgai WFDF advanced noteikumu akreditācijai.

6. Spēļu grafiks

6.1. Spēļu grafiks tiek nosūtīts komandu pārstāvjiem ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību
pirmās dienas.

7. Apbalvošana

7.1. Komanda, kas izcīnījusi 1.vietu, tiek apbalvota ar ceļojošo kausu un patur to īpašumā līdz
nākamās sezonas Latvijas Frisbija čempionātam telpās, kā arī iegūst Latvijas čempionu titulu.
7.2. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām.
7.3. Spēles gara balva tiek pasniegta komandai, kas sasniegusi augstāko vidējo novērtējumu visās
LFL un LFČt spēlēs kopā.
7.3.1. Pie vienāda spēles gara vērtējuma balvu iegūst tā komanda, kas LFČt izcīnījusi augstāku
vietu.

8. Konfliktsituācijas un sodi

8.1. Tehniskais zaudējums var tikt piešķirts, ja komandas sastāvā ir spēlējis spēlētājs, kurš nav
komandas spēlētāju sastāvā.
8.2. Par neierašanos uz spēli vai nespēju nodrošināt 5 laukuma spēlētājus komandai var tikt
uzlikts naudas sods – 50,00 EUR.
8.3. Spēlētāji, kuri pārkāps LFF noteikumus formām, netiks pielaisti spēlēm.
8.4. Par konfliktsituāciju risināšanu un sodu piemērošanu atbild sacensību disciplinārā komisija

07. marts

ONSC halle

V-1

09:00

ONSC halle

V-A1

09:45

ONSC halle

V-A2

10:30

ONSC halle

V-7A

12:00

ONSC halle

V-Q1

12:45

ONSC halle

V-7B

13:30

ONSC halle

V-5v

14:15

ONSC halle

08. marts

ONSC halle

S-Q2

09:00

ONSC halle

S-Q1

09:45

ONSC halle

S-S1

10:30

ONSC halle

S-S2

11:15

ONSC halle

V-S1

12:00

ONSC halle

S-5v

13:30

ONSC halle

S-3v

14:15

ONSC halle

V-3v

15:00

ONSC halle

S-1v

15:45

ONSC halle

V-1v

16:30

ONSC halle

07. marts

ONSC halle

08. marts

ONSC halle